Werken aan schoon water in het Noorderplantsoen

Vanaf 18 februari wordt slib uit de vijvers in het Noorderplantsoen gehaald. Dit gebeurt met twee schuifboten en een kraan. De kraan laadt de baggerspecie in vrachtwagens. Die vervoeren de baggerspecie naar een stortlocatie. Tot eind april rijden op werkdagen vrachtwagens door het Noorderplantsoen en omgeving.

Eens in de 15 jaar
Alle vijvers, sloten, kanalen en diepen worden ongeveer eens in de 15 jaar gebaggerd. Het slib wordt dan uit het water geschept. Slib wordt gevormd door bladeren en takjes die in het water terechtkomen. Dit slib onttrekt zuurstof aan het water. Door het slib weg te halen, verbetert de waterkwaliteit. Dat is goed voor de dieren en planten in de vijvers. Ook zijn de vijvers belangrijk bij de afvoer van regenwater. Daarom moeten ze diep genoeg zijn.

Al mijn foto’s van het Noorderplantsoen: klik hier

Ecologie:

Het werk aan de vijvers wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de natuurkalender natuurkalender(pdf 25 kB) die gelden voor vissen en amfibieën. Het werk wordt zo uitgevoerd dat de dieren in de vijvers er zo min mogelijk last van hebben. Zo zitten kikkers in deze periode van het jaar op het land, zodat dit werk hun winterrust niet verstoort. Een ecoloog is betrokken bij de uitvoering van het baggerwerk en geeft opdracht voor aanvullende beschermende maatregelen zodra dat nodig is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *